Naar inhoud

Hulpaanbod Centrum voor Algemeen Welzijn De Mare

Centrum voor levens- en gezinsvragen

Het Centrum voor Levens- en Gezinsvragen (CLG) richt zich naar volwassenen met individuele, relationele en/of seksuele problemen, naar ouders met opvoedingsvragen en naar mensen met scheidingsproblemen. Jongeren vanaf 16 jaar die zelf een hulpvraag hebben, kunnen eveneens terecht. Sinds een goed jaar werkt er ook een hulpverlener halftime voor etnisch culturele minderheden en vluchtelingen.

Kostprijs
Het eerste verkennend gesprek is gratis. Voor verdere hulpverleningsgesprekken wordt een bijdrage gevraagd à rato van 1% van het netto maandinkomen. Voor bemiddelingsgesprekken geldt een tarief van 20 euro per persoon per gesprek van 1u30. De kostprijs voor het uitschrijven van een overeenkomst of een verzoekschrift is opgenomen in het bemiddelingsprotocol (document overhandigd bij start van de bemiddeling).

CLG Antwerpen - Maurits Sabbelaan 57 - 2020 Antwerpen
tel: 03/247 88 40
clg@cawdemare.be
Afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt, bij voorkeur
van maandag tem donderdag, tussen 09.00 - 12.30

CLG Merksem
- Bredabaan 547 - 2170 Merksem
tel: 03/647 10 00
Afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt, bij voorkeur
van maandag tem vrijdag, tussen 09.00 - 12.00

CLG Schoten
- Churchilllaan 118 - 2900 Schoten
tel: 03/658 29 39
clg.schoten@skynet.be
Afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt, bij voorkeur
van maandag tem donderdag, tussen 09.00 - 12.30

Coördinator: Rit Lembrechts


Thuislozen

Opvangcentrum Sint-Andries
Voor thuisloze mannen vanaf 18 jaar met uitzondering van mannen met een acuut verslavingsprobleem (druggebruik) die kiezen voor een eerder kleinschalig opvanginitiatief.
top

Opvangcentrum Sint Andries - Prekerstraat 41 - 2000 Antwerpen
tel: 03/227.28.37 - fax: 03/227.04.80
Coördinator: Patrick Buys - sintandries@cawdemare.net
ma - vr: 08.00 - 20.00 / weekend en feestdagen: 11.00 - 14.00

Woonbegeleiding Binnenstad
Voor volwassen mannen, vrouwen en koppels, eventueel met kinderen uit de regio Antwerpen 2000 en gedeelte Antwerpen 2018.
Het woonbegeleidingsteam ondersteunt mensen die moeilijkheden ondervinden, in het bijzonder op het vlak van wonen.

top
Woonbegeleiding Binnenstad - Pachtstraat 9 - 2000 Antwerpen
tel: 03/227.28.37 - fax: 03/227.04.80
Coördinator: Patrick Buys - sintandries@cawdemare.net
ma - vr: 08.00 - 20.00 / weekend en feestdagen: 11.00 - 14.00

Arbeidszorg
Verhuis en woonondersteuning en sociale werkplaats wotepa.
Arbeidszorg wil het recht op arbeid verzekeren aan personen die omwille van persoonlijke en/of maatschappijgebonden redenen niet meer (of nog niet) kunnen tewerkgesteld worden in het reguliere of beschermende arbeidscircuit, maar die door hun participatie aan zinvolle arbeid op maat terug hun zelfwaardegevoel kunnen opbouwen. Vaak dient arbeidszorg als een eerste stap in de trajectbegeleiding naar werk. Gedurende enkele dagen per week werkt een ploeg van 5 doelgroepmedewerkers samen in een klusjesdienst waarmee we mensen met beperkte bestaansmiddelen ondersteunen bij hun verhuis of bij het opknappen van hun woning.
Het project is een onderdeel van ANA (Antwerps Netwerk Arbeidszorg). Tevens werken wij samen met de sociale werkplaats Wotepa.

top
Opvangcentrum Sint Andries - Prekerstraat 41 - 2000 Antwerpen
tel: 03/227.28.37 - fax: 03/227.04.80
Coördinator: Patrick Buys - sintandries@cawdemare.net
ma - vr: 08.00 - 20.00 / weekend en feestdagen: 11.00 - 14.00

Vluchtelingendienst

Voor asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, geregulariseerde, gezinsherenigers, genaturaliseerde vreemdelingen of mensen die met deze doelgroep in aanraking komen.

Kostprijs
De hulpverlening is kosteloos.

 
Vluchtelingendienst
Maurits Sabbelaan 57 - 2020 Antwerpen
tel: 03/247.88.20 - fax: 03/247.88.92
Coördinator: Veerle Van Bellinghen - vluchtelingendienst@cawdemare.be
Elke dag bereikbaar tussen:
09.00 - 12.30 / 13.00 - 16.00

Je kan telefonisch een afspraak maken, maar je kan ook langskomen op onze vluchtelingendienst om een afspraak te maken. Je kan ook steeds je vragen mailen.

Slachtofferhulp

Voor personen die slachtoffer werden van een misdrijf of een traumatische gebeurtenis (verkeersongeval, zelfdoding of ramp). Zowel de naast- en nabestaanden, getuigen, als het slachtoffer zelf, kunnen een beroep doen op Slachtofferhulp. Slachtofferhulp werkt zowel met kinderen als met volwassenen en zowel individueel als in groep.
Het is niet nodig klacht ingediend te hebben om door SH geholpen te worden. Wij werken wel op afspraak, d.w.z. dat je eerst telefonisch met ons contact opneemt en dat we dan kijken wie van ons je de beste hulp kan bieden, afhankelijk van je vragen. Een afspraak kan zowel bij ons op het bureau als bij jou thuis plaatsvinden. Wat je ons vertelt is vertrouwelijk.

Kostprijs
De hulpverlening is kosteloos.
 
Slachtofferhulp - Cornelis Schutstraat 28 - 2100 Deurne
tel: 03 328 20 30 - fax: 03 328 20 14
E-mail: slachtofferhulp@cawantwerpen.be
Coördinator: Joni Janssens

Afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt
ma, wo, do en vr 09.00 - 12.30
di 13.00 - 16.00 (Na de kantooruren werken we ook, wel op afspraak)

Dienst maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie

Voor mensen die een kind uit het buitenland wensen te adopteren.

De dienst voor maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie gaat aan de hand van gesprekken na of je als kandidaat-adoptant over voldoende capaciteiten beschikt om een buitenlands kind op te voeden. Meer info over de ganse procedure vind je op de website van Kind en Gezin, onder de rubriek adoptie (zie links).

Kostprijs
Het maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie is gratis.

 
CAW De Mare, Dienst Maatschappelijk Onderzoek Interlandelijke Adoptie
Lodewijk De Raetstraat 22 - 2020 Antwerpen
tel: 03/216.37.99
Coördinator: Ilse Vlieghe - interlandelijkeadoptie@cawdemare.be


 

CAW De Mare

Karel Mirystraat 2
2020 Antwerpen


Tel:  03 247 88 11
administratie@cawdemare.be

relevante info

Sociaal Huis Zwijndrecht is een initiatief van de gemeente Zwijndrecht en het OCMW.